Xác thực hàng hóa

Tất cả các sản phẩm được cung cấp bởi BlueOne đều có tem chứa mã xác thực hàng hóa chính phẩm. Vui lòng cào nhẹ lớp phủ bạc trên tem và nhập 20 mã số xác thực vào đây

Top