BlueOne AdBlue Can 10L kèm vòi rót

Liên hệ

  • Giảm lượng khí thải NOx.
  • BlueOne® AdBlue® có thời hạn sử dụng ít nhất 12 tháng khi được bảo quản theo mức khuyến nghị của nhà sản xuất.
  • BlueOne® AdBlue® giúp các phương tiện tuân thủ tiêu chuẩn Euro4,5 và 6.
  • BlueOne® AdBlue® giảm mức tiêu thụ nhiên liệu 3%-5%, mà không làm giảm công suất động cơ.
  • BlueOne® AdBlue® hoàn toàn có thể phân huỷ sinh học và không gây ô nhiễm nguồn nước và đất