Combo BlueOne DPF Cleaner & Activator

Liên hệ

  • Dung dịch làm sạch và phục hồi bộ lọc khí thải được sử dụng để làm sạch và tái tạo bộ lọc khí thải trong hệ thống xử lý khí thải của các phương tiện và thiết bị công nghiệp. Bộ lọc khí thải, thường là bộ lọc bụi hoặc bộ lọc SCR (Selective Catalytic Reduction), được sử dụng để loại bỏ các chất ô nhiễm khỏi khí thái trước khi nó được xả ra môi trường.